Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo warmińsko-mazurskie / powiat Elbląg / Elbląg / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Elblągu

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Elblągu


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Elblągu
fot. http://ro.com.pl/wp-content/uploads/2014/02/pomnik-Elbl%C4%85g.jpg

Adres: Agrykola 23, Elbląg
Rok powstania: 1945

Aktualizuj obiekt


Pomnik przed cmentarzem żołnierzy radzieckich z wyeksponowanymi symbolami - sierp i młot, czerwona gwiazda.

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam