Obiekty

Pomnik Czołg w Elblągu


Pomnik Czołg w Elblągu
fot. http://forum.elblag.net/img/artykuly/6604_-spor-o-miejsce-dla-czolgu-t34-38-trwa-zlo_1.jpg

Adres: Armii Krajowej, Elbląg
Rok powstania: 1954

Aktualizuj obiekt


Od 1954 to właśnie w Elblągu stacjonował Pierwszy Warszawski Pułk Czołgów im. Bohaterów Westerplatte. Marian Szynkielewski, prezes elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego – PTTK, był pomysłodawcą przekazania miastu jednego z czołgów Pułku. Namówił dowództwo by spośród jednostek przeznaczonych na złom zostawić jedną, która stanie przy obecnej ulicy Armii Krajowej. Tak też się stało. Przed czołgiem wmurowano mosiężną tablicę o następującej treści: „SYMBOL WALKI 1. WARSZAWSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW im. BOHATERÓW WESTERPLATTE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ”. W roku 1989 fala dekomunizacji, która przeszła przez Polskę sprawiła, że pomniki czołgów znikały z kraju. Krążyły legendy, że czołg w Elblągu należy do Diaczenki. Aby pozbawić obiekt militarnego stylu, przemalowano go na kolorowe barwy.
źródło: http://forum.elblag.net/ogolne/spor-o-miejsce-dla-czolgu-t34-38-trwa-zlomowisko-czy-muzeum,6604

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam