Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo warmińsko-mazurskie / powiat lidzbarski / Lidzbark Warmiński / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Lidzbarku Warmińskim

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Lidzbarku Warmińskim


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Lidzbarku Warmińskim
fot. http://ro.com.pl/wp-content/uploads/2013/09/pomnik-ruskich.jpg

Adres: Warmińska 2, Lidzbark Warmiński
Rok powstania: 1973

Aktualizuj obiekt


List czytelnika portalu lidzbarkwarminski.wm.pl:

"Dokonując jako mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego wyborów — najwłaściwszych naszym zdaniem - osób na zaszczytną i odpowiedzialną funkcję burmistrza oraz Radnych Miasta — kierowaliśmy się generalnie głoszonym przez kandydatów hasłem: "Czas na zmiany"!

Od wyborów samorządowych 30 listopada 2014 roku upłynęło już sporo czasu, aby to hasło o zmianach zostało powoli realizowane! Mądrze i zdecydowanie. Jeszcze dłużej, bo już ponad ćwierć wieku (!) od zmian ustrojowych naszego kraju upoważnia nas też do ponowienia naszej propozycji o przyjęciu odważnych i konkretnych mądrych decyzji w sprawie i ruiny po tzw. "Pomniku Wdzięczności" Armii Radzieckiej u zbiegu ulic: Bartoszyckiej i Warmińskiej. Uważamy, że pomnik ten z zachowaniem powagi, szacunku i pamięci powinien zostać przeniesiony na zadbany Cmentarz Żołnierzy Radzieckich za jednostkę wojskową przy ul. Orneckiej!

Tym różnym pseudo - historykom, którzy argumentują pozostawienie tej ruiny odpowiadamy tak, że: Historia nie może być działaniem wybiórczym!!! Gdyby bowiem kierować się taką... "historycznością", to może po raz kolejny warto przypomnieć tym zwolennikom błędnie pojętej "historyczności", że wspomniany pomnik u zbiegu ulic: Bartoszyckiej i Warmińskiej powstał krótko po zakończeniu II. wojny światowej — dokładnie w tym samym miejscu i z zachowaniem nawet niektórych elementów konstrukcyjnych z poprzedniego pomnika, który upamiętniał poległych żołnierzy — mieszkańców w czasie I. wojny światowej!

Rzecz w tym, że wówczas miasto nasze nie nazywało się, tak jak dzisiaj: Lidzbark Warmiński, tylko Heilsberg, zaś ziemie te należały do 1945 roku do Niemiec! Gdyby zachowywać te różne bezsensy o... "historyczności" takiego obiektu, jak ta ruina, która się rozsypuje i poważnie szpeci nasze miasto, to myśląc podobnie do owych "pseudo-historyków" należałoby odbudować np. "Pomnik Czarnego Huzara", upamiętniający bitwę pod Heilsbergiem z 1807 roku?!

"Przywrócić" dawne niemieckie (!) nazwy ulic i placów?! Nikt o zdrowych zmysłach nie podał by takich projektów! Prawda?!

Powtarzamy więc raz jeszcze i bardzo dobitnie, że nie chodzi o "likwidację tego "pomnika" (który pomnikiem dawno być przestał!) tylko o jego przeniesienie na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich i mądre zorganizowanie po nim tego miejsca!

Na to liczymy, czyli na mądre decyzje p. Burmistrza i Rady Miasta oraz na publikację naszej kolejnej petycji w GL.

Grupa mieszkańców"
źródło: http://lidzbarkwarminski.wm.pl/241164,List-Czytelnika-Wlasciwa-pora-na-Czas-zmian.html?sort=newest#axzz3S6YMqs2C

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam