Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo zachodniopomorskie / powiat gryfiński / Banie / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Baniach

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Baniach


Adres: Pl. 2 Marca, Banie
Rok powstania: 1985


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam