Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Brojcach


Pomnik Armii Czerwonej w Brojcach
fot. http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/84816460.jpg

Adres: Długa 43, Brojce
Rok powstania: 1984

Aktualizuj obiekt


Na skraju parku znajduje się pomnik poświęcony "wyzwolicielom" ziemi brojeckiej. Ufundowany został w 1984 r. Pomnik wykonany z dużego głazu narzutowego umieszczonego na dwustopniowym cokole.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Brojce

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam