Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Goleniowie


Pomnik Armii Czerwonej w Goleniowie
fot. http://24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Goleniow/Pomnik-jest-i-go-nie-ma/4,-2l-Foto-Pomnik

Adres: Wolińska 44, Goleniów
Rok powstania: 1948

Aktualizuj obiekt


Goleniów. Duża, czerwona gwiazda na sowieckim pomniku przy ul. Wolińskiej w Goleniowie drażni niektórych mieszkańców, chcą ją zdjąć. Nie godzi się na to Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, bo jej zdaniem ten pomnik podlega ochronie na mocy umowy z Rosjanami. Ale okazuje się, że pomnika nie ma w rosyjskim wykazie miejsc pamięci.

Pomnika nie wymienia „Wykaz miejsc pamięci rosyjskich (radzieckich) obrońców ojczyzny poległych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, opracowany w 1997 roku przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej i zatwierdzony przez stronę polską. Wykaz jest oficjalnym dokumentem mającym służyć realizacji porozumienia między rządami Polski i Rosji z 1994 roku nt. grobów wojennych i miejsc pamięci ofiar wojen. Na terenie gmin wchodzących w skład obecnego powiatu goleniowskiego wymienia on:
Goleniowie przy ul Zawadzkiego – obelisk ku czci sowieckiego żołnierza K. Sułtanowa;
w Nowogardzie przy pl. Wolności – pomnik ku czci sowiecko-polskiego braterstwa broni;
w Maszewie przy ul. Jedności Narodowej – pomnik ku czci poległych sowieckich i polskich żołnierzy.
Pominięty przez Rosjan pomnik ku czci poległych żołnierzy sowieckich przy ul. Wolińskiej w Goleniowie jest natomiast wykazany w innym dokumencie: spisie pomników i miejsc pamięci o sowietach sporządzonym w roku 2009 przez polską Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie informacji zebranych z gmin. Wykaz dotyczący powiatu goleniowskiego jest krótszy: Goleniów, ul. Jagiełły – pomnik sierżanta Sułtanowa; Goleniów, ul. Wolińska – pomnik poległym żołnierzom polskim i radzieckim; Maszewo, pl. Jedności Narodowej – pomnik wdzięczności.

Jak widać, polski spis mocno się różni. Z wykazu znikł pomnik w Nowogardzie, w III RP poświęcony bliżej nieokreślonym „kombatantom Rzeczpospolitej”, nie zaś braterstwu broni z sowietami. Z pomnika w Maszewie po upadku komunizmu zdjęto czerwoną gwiazdę i tablicę poświęconą sowietom, a umieszczono napis „Chwała wyzwolicielom”, nie precyzując już ich pochodzenia; pomniczek w tej wersji nie został zgłoszony przez gminę jako miejsce pamięci o Armii Czerwonej.

Wyraźnie widać, że spis sporządzony przez Rosjan nie był inwentaryzacją, powstał prawdopodobnie na podstawie jakichś starych i niekompletnych dokumentów z minionej epoki. Goleniowski pomnik Sułtanowa w roku 1997 na pewno nie stał już przy ul. Zawadzkiego, która od roku 1990 nosi imię Armii Krajowej. Pomnik przy Wolińskiej (dawniej – Lenina) stoi za to od roku 1948, najwidoczniej nigdy nie był na tyle ważny dla Rosjan, by umieścili go w swojej ewidencji. W oficjalnych polskich dokumentach zaistniał dopiero w XXI wieku, bo do spisu ROPWiM zgłosiły go władze gminy Goleniów, podając zresztą błędne miano pomnika: na tablicy nie ma ani słowa o poległych żołnierzach polskich. Od zawsze czcił wyłącznie żołnierzy sowieckich.

Nowe fakty nie zmienią raczej losu czerwonej gwiazdy w Goleniowie. Zapewne zostanie na swoim miejscu, bo większość radnych nie ma ochoty toczyć o nią boju, którego wynik jest niepewny. Idą zresztą wakacje, a po wakacjach najważniejsza będzie kampania wyborcza.
źródło: http://24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Goleniow/Pomnik-jest-i-go-nie-ma

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam