Obiekty

Pomnik "Wyzwolicieli" w Niechorzu


Pomnik
fot. http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/312180.jpg

Adres: Parkowa 12, Niechorze
Rok powstania: 1972

Aktualizuj obiekt


W parku w Niechorzu stoi pomnik wyzwolicieli Niechorza. Pomnik w formie głazu uroczyście odsłonięto w 27 rocznicę wyzwolenia miasta - 12 marca 1972 roku. Na kamieniu widnieje pamiątkowa płyta z napisem: "W dniu 12 marca 1945 r. bohaterskie jednostki 7 Korpusu Kawalerii Gwardii Armii Radzieckiej współdziałając z 2 Dywizją Piechoty i 13 Pułk. Art. Pancernej I Armii LWP po krwawych bojach wyzwoliły miasto Niechorze. Dla chwały oręża Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego w 27 rocznicę wyzwolenia Niechorza" Byliśmy - Jesteśmy - Będziemy"
źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/41186,niechorze-pomnik-upamietniajacy-wyzwolicieli-niechorza.html

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie

Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam