Obiekty

Pomnik Czołg T-34 w Sławnie


Pomnik Czołg T-34 w Sławnie
fot. http://www.slawno.pl/images_menus_big/499/4f3ceeca9704b/P5314946.JPG

Adres: Armii Krajowej 17, Sławno
Rok powstania: 1983

Aktualizuj obiekt


Pomnik odsłonięto 9 maja 1983 r. Fundatorem pomnika było miasto Sławno na wniosek koła terenowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Czołg T-34 ustawiony jest na żelbetowej podstawie. Obok czołgu znajduje się wolnostojąca granitowa tablica memoratywna z napisem WYZWOLICIELOM SPOŁECZEŃSTWO POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO. Czołg jest jednym z pięciu T-34 obsadzonych przez polskie załogi, z korpusu generała A. Panfiłowa. Wcześniej maszyna brała udział w operacjach 1 Brygady Pancernej im.Bohaterów Westerplatte. Czołg do Sławna został przywieziony z Ostródy (elbląskie) w 1983 roku. Tablicę pamiątkową odsłonięto z udziałem delegacji władz radzieckich, przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego PZPR, władz lokalnych i kombatantów.

Czołg postawiony został na terenie byłego (założonego przed II wojną światową) ogrodu różanego (Rosen-garten). W 1983 roku zdemontowana została fontanna, na miejscu której postawiono cokół wraz z czołgiem. Plac, na którym postawiono maszynę okala 9 drzew z okresu powstania ogrodu różanego.


źródło: http://www.slawno.pl/499-4f3ceeca9704b.htm

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam