Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo zachodniopomorskie / powiat stargardzki / Stargard Szczeciński / Pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej w Stargardzie Szczecińskim

Pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej w Stargardzie Szczecińskim


Pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej w Stargardzie Szczecińskim
fot. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Stargard_pomnik_Kluczewo.jpg/800px-Stargard_pomnik_Kluczewo.jpgArmia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam