Obiekty

Osiedle 40-lecia PRL w Czerwonaku


Osiedle 40-lecia PRL w Czerwonaku
fot. pomnikihanby.pl

Adres: Osiedle 40-lecia PRL, Czerwonak
Rok powstania: 1985

Aktualizuj obiekt


Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane w Czerwonaku (koło Poznania), w północnej części miejscowości.

Osiedle zostało zbudowane w latach 1985 – 1987 i składa się z kilkupiętrowych bloków mieszkalnych oraz niewielkiego zaplecza handlowego. Położone jest na wzgórzach doliny Warty, będąc jedną z dominant widokowych Czerwonaka, widzianego z zachodniej strony Warty. Budynki posadowiono wzdłuż ulic Gdyńskiej, Słonecznej i Okrężnej, w pobliżu zwartych kompleksów leśnych Puszczy Zielonki na wschodzie.

Mimo zmiany ustroju i nazwy państwa polskiego, osiedle zachowało swą nazwę.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_40-lecia_PRL_(Czerwonak)

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekciePRL


Polska Rzeczpospolita Ludowa

21 VII 1944 powstał w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, złożony z członków KRN, ZPP i Związku Komunistów Polskich w ZSRR. Z datą 22 VII ogłosił on manifest zapowiadający reformy społeczno-gospodarcze (reforma rolna, nacjonalizacje) i powrót do konstytucji marcowej oraz uznający granicę polsko-sowiecką wzdłuż linii Curzona (bez Lwowa, Wilna i Grodna). Przystąpiono do organizowania władzy komunistów na terenach zajętych przez wojska sowieckie.
Projekt utrzymywany z reklam