Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo wielkopolskie / powiat krotoszyński / Biadki / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Biadkach

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Biadkach


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Biadkach
fot. http://wielkopolskie.fotopolska.eu/foto/460/460705.jpg

Adres: Droga Krajowa 36, Biadki
Rok powstania: 1980


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam