Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo wielkopolskie / powiat gnieźnieński / Gniezno / Tablica ku czci Armii Czerwonej w Gnieźnie

Tablica ku czci Armii Czerwonej w Gnieźnie


Tablica ku czci Armii Czerwonej w Gnieźnie
fot. https://gniezno1966.files.wordpress.com/2011/10/wyzwolenie-gniezna-ul-witkowska-1.jpgArmia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam