Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo wielkopolskie / powiat kolski / Kłodawa / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Kłodawie

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Kłodawie


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Kłodawie
fot. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/K%C5%82odawa_panorama_z_Pomnikiem_Poleg%C5%82ych.jpg/1920px-K%C5%82odawa_panorama_z_Pomnikiem_Poleg%C5%82ych.jpg

Adres: pl. Wolności 10, Kłodawa
Rok powstania: 1947


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam