Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo wielkopolskie / powiat krotoszyński / Koźmin Wielkopolski / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Koźminie Wielkopolskim

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Koźminie Wielkopolskim


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Koźminie Wielkopolskim
fot. http://images.polskaniezwykla.pl/user/original/414089.jpg

Adres: Borecka 20 / Park miejski, Koźmin Wielkopolski
Rok powstania: 1945


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam