Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Pniewach


Pomnik Armii Czerwonej w Pniewach
fot. http://www.fluidi.pl/grafiki/0202/20220_P_388950766.jpg

Adres: św. Ducha 18, Pniewy
Rok powstania: 1946

Aktualizuj obiekt


źródło: http://www.fluidi.pl/o,4636/Pomnik_ku_czci_zolnierzy_Armii_Radzieckiej_w_Pniewach

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam