Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo opolskie / powiat głubczycki / Dzbańce / Pomnik Czołgistów Sowieckich w Dzbańcach

Pomnik Czołgistów Sowieckich w Dzbańcach


Pomnik Czołgistów Sowieckich w Dzbańcach
fot. http://www.petrusq.pl/pics/polska/opolskie/dzbance/p1240426.jpg

Adres: Dzbańce (droga do Włodzienina), Dzbańce
Rok powstania: 1976


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam