Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo opolskie / powiat głubczycki / Głubczyce / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Głubczycach

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Głubczycach


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Głubczycach
fot. http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/82371515.jpg

Adres: Żeromskiego 35, Głubczyce
Rok powstania: 1945


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam