Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo opolskie / powiat nyski / Paczków / Pomnik Zwycięstwa w Paczkowie

Pomnik Zwycięstwa w Paczkowie


Pomnik Zwycięstwa w Paczkowie
fot. http://paczkow.fotopolska.eu/foto/638/638905.jpg

Adres: Armii Krajowej 1, Paczków
Rok powstania: 1948

Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam