Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo śląskie / powiat cieszyński / Pruchna / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Pruchnej

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Pruchnej


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Pruchnej
fot. http://slaskie.fotopolska.eu/foto/300/300947.jpg

Adres: Majowa 1, Pruchna
Rok powstania: 1945


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam