Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo mazowieckie / powiat Warszawa / Warszawa / Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie
USUNIĘTO!

Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie


Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie
fot. Wikimedia Commons

Adres: Plac Wileński, Warszawa
Rok powstania: 1945

Aktualizuj obiekt


Rzeźba na cokole przedstawia grupę trzech żołnierzy radzieckich w akcji bojowej, zwróconych w kierunku zachodnim. Dwaj z nich asekurują znajdującego się pomiędzy nimi kolegę, wychylonego w głębokim zamachu do rzutu granatem. Z dynamiką grupy rzeźbiarskiej na cokole skontrastowano statyczność rzeźb w dolnej partii monumentu. Przedstawiają one czterech żołnierzy, dwóch polskich i dwóch radzieckich, ustawionych po przekątnej na czterech niskich cokołach narożnych. Cała czwórka, z pochylonymi głowami, pełni symboliczną, wieczną wartę. Sposób przedstawienia żołnierzy sprawił, że monument jest żartobliwie nazywany przez mieszkańców stolicy pomnikiem „czterech śpiących”. Na cokole znajdują się jednobrzmiące napisy w językach polskim (od strony południowej) i rosyjskim (od strony północnej) o treści: „ Chwała bohaterom Armii Radzieckiej Towarzyszom broni, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość narodu polskiego, pomnik ten wznieśli mieszkańcy Warszawy 1945 r."
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Braterstwa_Broni_w_Warszawie

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcieArmia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam