Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo podkarpackie / powiat mielecki / Mielec / Pomnik Armii Czerwonej w Mielcu

Pomnik Armii Czerwonej w Mielcu


Pomnik Armii Czerwonej w Mielcu
fot. rmi24.pl

Adres: Sandomierska 14, Mielec
Rok powstania: 1953

Aktualizuj obiekt


POMNIK WDZIĘCZNOŚCI Bohaterom Armii Radzieckiej – dla żołnierzy i oficerów 5 Armii Gwardii i 3 Armii Pancernej (obecna nazwa – Bezimiennego Żołnierza) - znajduje się na przeciw dawnego Domu Partii (PZPR), a obecnie siedziby Starostwa Powiatowego na Mieleckiej Starówce. Został wykonany na wzór pomnika w Berlinie przez kamieniarza Gucwę. Postać żołnierza Armii Radzieckiej z dzieckiem na lewym ręku i z mieczem w prawym, jest wykonana z pińczowskiego kamienia. Pomnik odsłonięto 7 listopada 1963 r. z inicjatywy Komitetu Powiatowego PZPR. Pierwotnie na pomniku umieszczono napis: „Chwała bohaterskiej Armii Radzieckiej - wyzwolicielce narodów. W XXXVI rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 7 XI 1963 r.”. W czasie PRL odbywały się tu uroczystości związane z rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem (9 maja) oraz rocznicami rewolucji październikowej. W 1989 lub 1990 r. odbyła sie tu pikieta działaczy Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), którzy domagali się usunięcia pomnika. Potem na postumencie pojawiła tablica z napisem: „POMNIK BEZIMIENNEGO ŻOŁNIERZA DLA UPAMIĘTNIENIA ŻOŁNIERZY RADZIECKICH I POLSKICH POLEGŁYCH W CZASIE WYZWALANIA ZIEMI MIELECKIEJ SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W OKRESIE OD SIERPNIA 1944 R. DO STYCZNIA 1945 R.” Podobno była uchwała przeniesienia pomnika na cmentarz Armii Radzieckiej w Mielcu, ale nie została zrealizowana. Od początku powstania powiatów pomnikiem opiekuje się Starostwo Powiatowe. Ponawiane są także próby przeniesienia pomnika, który ma już 51 lat i wymaga renowacji. Ciekawostką jest, że pomnik wdzięczności dla żołnierzy radzieckich w Berlinie jest niemal identyczny jak ten w Mielcu. Pomnik ten wraz z kompleksem 16 monumentalnych bloków kamiennych i płaskorzeźb przedstawiających żołnierzy radzieckich w walce z hitlerowcami opatrzonych cytatami Stalina stoi do dziś w Treptower Park w Berlinie (http://liberationroute.pl/niemcy/miejsce-warte-uwagi/soviet-memorial-treptow). Berliński monument wykonany jest z brązu, ma 13 metrów wysokości i waży 70 ton. razem z kamiennym postumentem cokołem ma 30 metrów wysokości, a wewnątrz cokołu znajduje się mauzoleum. Ponadto w kompleksie tym znajdują się trzy wysokie statuy pod wspólnym tytułem „Matka Ojczyzna”. Pomniki tego typu można było spotkać także podróżując m.in. po Ukrainie. Upamiętniają one tam tzw. „wojnę ojczyźnianą” z lat 1941-45. Natomiast Mielec ze swoim „pomnikiem wdzięczności” jest chyba jedynym taki miejscem w Polsce.

NIE dla pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Mielcu


źródło: http://www.promocja.mielec.pl/index.php?page=aktualnosc&id=1389

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam