Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo podkarpackie / powiat sanocki / Sanok / Pomnik Armii Czerwonej w Sanoku

Pomnik Armii Czerwonej w Sanoku


Pomnik Armii Czerwonej w Sanoku
fot. Wikimedia Commons

Adres: Plac Harcerski, Sanok
Rok powstania: 1977

Aktualizuj obiekt


Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik wraz ze sceną, stojący na Placu Harcerskim, przy frontowym, wschodnim wejściu do parku miejskiego od strony ulicy Adama Mickiewicza w Sanoku. W zamierzeniu ustanowiony jako hołd dla poległych żołnierzy Armii Czerwonej w końcowym okresie II wojny światowej w walkach o wyzwolenie Sanoka.

Pierwszy radziecki Pomnik Wdzięczności powstał w tym miejscu na przełomie lat 1944-1945. Stanął w miejscu gdzie władze niemieckie w 1941 ustawiły pomnik wykonany z rozbitej radzieckiej wieży baterii pancernej. Upamiętniał żołnierzy niemieckich, którzy polegli w walkach o zdobycie linii Mołotowa w czerwcu 1941 roku - Zur Erinnerung an den 22 Juni 1941. Festungs-Pionierstab 24. Vorm. Oberbaustab 33. 1940-1942 †. Pomnik ten został przez władze radzieckie zniszczony.

Od sierpnia 1944 Góra Mickiewicza pokryta została pierwszymi pochówkami żołnierzy radzieckich. W bezładnych i płytko zakopywanych trumnach chowano zmarłych, z których wypływały strugi osocza. Na mogiłach stawiano pomniki wykonane z desek, kształtem przypominały miniaturowe wierze wiertnicze zwieńczone pięcioramienną gwiazdą. Deski na pomnikach pomalowane były w kolorach czerwonym inne zielonym, co oznaczało, że są to groby wyznawców islamu. Ten cmentarz wojenny znajdował się na stoku góry, ponad obecnym pomnikiem. Na początku 1945 ustawiono również monument, który był integralną częścią tej nekropoli.

Pierwotny Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej powstał w 1947. Następnie powstał obelisk z 1951 roku, w miejscu wojskowej mogiły, upamiętniający miejsce pochówku żołnierzy radzieckich, poległych podczas walk frontowych w 1944 roku. W latach 1952 i 1953 przeprowadzono ekshumację ciał żołnierzy radzieckich, które przeniesiono do utworzonej kwatery na Cmentarzu Centralnym przy ul. Rymanowskiej. Na kwaterę radziecką wyznaczono kwartał cmentarza na którym wcześniej chowani byli żołnierze c.k. armii, w tym żołnierze 32 pułku węgierskich honwedów, polegli w okolicach Sanoka podczas I wojny światowej. Pomnik upamiętniający żołnierzy węgierskich został zniszczony, a groby zniwelowane. Monument przetrwał do 1977, kiedy zdecydowano stworzeniu nowego pomnika.

Z założenia pomnik miał być wyrazem wdzięczności za rzekome wyzwolenie Sanoka z niemieckiej okupacji. W szkołach przeprowadzono na ten cel zbiórkę złomu miedzianego. Pomnik ustanowiono w 1977, a jego odsłonięcie nastąpiło 16 listopada 1977. Umieszczono go na scenie, za którą na muralu widniał mosiężny napis: „Pamięci żołnierzom Armii Czerwonej poległym w walkach o wyzwolenie Sanoka”. Konstrukcja monumentu została wykonana z patynowanej miedzianej blachy według projektu Jana Kruga, Wojciecha Frika, Andrzeja Gettera i Józefa Sokowskiego.

W 1990 po przemianach politycznych w Polsce usunięto fragment inskrypcji bezpośrednio dotyczący państwa radzieckiego i gwiazdę czerwoną oraz zmieniono napis na cokole pomnika; inskrypcja brzmiałai: „Pamięci żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Sanoka”. Po rewitalizacji tej części miasta napis ostatecznie zdemontowano.

We wrześniu 2013 powierzchnia pomnika została uszkodzona w wyniku zamalowania farbą.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Wdzi%C4%99czno%C5%9Bci_%C5%BBo%C5%82nierzom_Armii_Radzieckiej_w_Sanoku

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam