Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo podkarpackie / powiat Krosno / Krosno / Pomnik Armii Czerwonej w Krośnie

Pomnik Armii Czerwonej w Krośnie


Pomnik Armii Czerwonej w Krośnie
fot. wmeritum.pl

Adres: Pl. Konstytucji 3 Maja, Krosno
Rok powstania: 1945

Aktualizuj obiekt


Na polecenie pionu politycznego Armii Czerwonej postanowiono wznieść tam pomnik ku czci poległych w walkach o Krosno. Miejsce wybrał sowiecki komendant miasta, kpt. gwardii Mikołaj Maszakow. "Zasugerował" on burmistrzowi miasta Stanisławowi Kmonowi podjęcie odpowiednich działań na rzecz budowy pomnika. Obiekt powstał z pieniędzy ściągniętych m.in. od członków krośnieńskiej kongregacji kupieckiej oraz zakładów przemysłowych. Zbudowano go bardzo szybko. Odsłonięcie odbyło się 4 czerwca 1945 r.

Treść na tablicy głównej pomnika głosi: "Cześć i chwała bohaterom Armii Radzieckiej poległym w latach 1944-1945 w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie naszej ojczyzny – społeczeństwo ziemi krośnieńskiej.
źródło: http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=7800

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam