Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo opolskie / powiat brzeski / Mikolin / Pomnik Armii Czerwonej w Mikolinie

Pomnik Armii Czerwonej w Mikolinie


Pomnik Armii Czerwonej w Mikolinie
fot. bikestats.eu

Adres: Mikolin, Mikolin
Rok powstania: 1945

Aktualizuj obiekt


Na pomniku umieszczono następujące napisy w języku rosyjskim:

Na przedniej (północnej) ścianie kolumny pomnika znajduje się napis:

Героям – Победителям над немецко – фашистскими захватчиками доблестным воинам первого украинского фронта. Сбоями форсировавших реку Одер в феврале 1945 года. Первый украинскии фронт, 1945 г. (Bohaterom - Zwycięzcom nad niemiecko-faszystowskimi najeźdźcami dzielnym żołnierzom pierwszego frontu ukraińskiego. Polegli podczas forsowania rzeki Odry w lutym 1945 roku. Pierwszy front ukraiński, 1945 r.).

Z tyłu pomnika (od południa) umieszczono napis:
Вечная слава героям павшим в боях за свободу и независимость нашеи страны. (Wieczna sława bohaterom poległym w walkach o wolność i niepodległość naszego kraju).

Na bocznej (wschodniej) ścianie pomnika umieszczono małą tablicę z następującym napisem:
Вуполнено 39 Военно – Строит. отрядом. Строил стар. тех. леит. Висневский В. Г. при активном содействии Бургомистра пана Дратва Мячислава. Август – Октябрь 1945 г. (Wykonała 39 Jednostka Wojsk Inżynieryjnych. Budował starszy tech. lejtnant Wisniewskij W. G. przy aktywnej pomocy burmistrza (pobliskiej Skorogoszczy) pana Mieczysława Dratwy. Kwiecień – Październik 1945 roku.)

Pomnik wybudowała w okresie kwiecień – październik 1945 roku, stacjonująca w Skorogoszczy jednostka wojsk inżynieryjnych Armii Czerwonej (patrz dział: Napisy). Już jesienią 1945 roku pomnik wita pierwszych składających hołd. Od tej pory staje się miejscem gdzie władze miejscowe i wojewódzkie oraz młodzież i dzieci z okolicznych szkół przyjeżdżają składać kwiaty z okazji różnych rocznic, a żołnierze jednostek Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej z pobliskiego Brzegu – składać przysięgi.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_%C5%BBo%C5%82nierzy_Radzieckich_w_Mikolinie

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam