Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo śląskie / powiat Bielsko-Biała / Bielsko-Biała / Pomnik Armii Czerwonej w Bielsku-Białej

Pomnik Armii Czerwonej w Bielsku-Białej


Pomnik Armii Czerwonej w Bielsku-Białej
fot. Wikimedia Commons

Adres: Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, ul. Lwowska, Bielsko-Biała
Rok powstania: 1968


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam