Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Kole


Pomnik Armii Czerwonej w Kole
fot. Wikimedia Commons

Adres: Cmentarz wojenny, ul. Poległych, Koło

Aktualizuj obiekt


Pomnik przedstawia symbol Związku Radzieckiego – sierp i młot. Na nim umieszczono napis: "Cześć i chwała bohaterom Armii Radzieckiej, poległym o wyzwolenie miasta Koła i okolic w dniach 19-21 stycznia 1945 r."
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_w_Kole

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam