Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo zachodniopomorskie / powiat stargardzki / Stargard Szczeciński / Kolumna Zwycięstwa w Stargardzie Szczecińskim

Kolumna Zwycięstwa w Stargardzie Szczecińskim


Kolumna Zwycięstwa w Stargardzie Szczecińskim
fot. Wikimedia Commons

Adres: Pl. Wolności, Stargard Szczeciński
Rok powstania: 1945

Aktualizuj obiekt


Kolumna Zwycięstwa (lub do 1989 roku Pomnik Wdzięczności) w Stargardzie znajduje się na Placu Wolności i jest ostatnim elementem Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

Kolumna Zwycięstwa (wraz z cmentarzem i mauzoleum) została wzniesiona przez jeńców niemieckich według projektu I. W. Mozencewa na rozkaz Wojennej Rady 61 Armii. Cały kompleks został przekazany polskiej administracji 13 listopada 1945 roku.

Kolumna zbudowana jest z konstrukcji żelbetonowej, mierzy 23 m. Kolumnę fragmentarycznie pokryto kamieniem. Na jej szczycie umieszczono Order Zwycięstwa otoczoną laurem. Do kolumny z czterech stron prowadzą schody, a w przyziemiu pomnik otacza ażurowa rotunda. Na kolumnie znajdują się cztery płyty z płaskorzeźbami o tematyce wojennej, oraz trzy medaliony (do 2006 roku cztery, wtedy to usunięto jeden na którym znajdował się wizerunek Stalina). Pomnik jest licznie zdobiony gwiazdami radzieckimi oraz sierpem i młotem.

W 2005 roku rozpoczęto starania mające na celu zburzenie (lub przeniesienie pomnika na Cmentarz Wojenny).
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_Zwyci%C4%99stwa_w_Stargardzie_Szczeci%C5%84skim

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam