Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo śląskie / powiat Dąbrowa Górnicza / Dąbrowa Górnicza / Pomnik Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej (Gołonóg)

Pomnik Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej (Gołonóg)


Pomnik Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej (Gołonóg)
fot. http://www.dabrowa.pl/DG_FOTO_2004/20041023_14_pldg_golonog_ul-pilsudskiego_pomnik-zol-ar-cz+.jpg

Adres: J. Piłsudskiego 72, Dąbrowa Górnicza
Rok powstania: 1945

Aktualizuj obiekt


Po wojnie postawiono pomnik przy jednej z głównych ulic w Gołonogu, dzisiaj nieco na uboczu z powodu zmian komunikacyjnych w mieście. Autorem pomnika był inżynier Wiesław Hrycan z huty "Bankowej". Odsłonięcie miało miejsce dnia 12.08.1945 roku. Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego. Napis: "BOHATEROM CZERWONEJ ARMII POLEGŁYM 26-27 I 1945 R. W WALCE Z NIEMIECKIMI ZABORCAMI o OSWOBODZE NIE m DĄBROWY GÓRNI CZEJ i GOŁONOGA MIESZKAŃCY m DĄBROWY GÓR GOŁONOGA"
źródło: dabrowa.pl

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam