Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Łubnicach


Pomnik Armii Czerwonej w Łubnicach
fot. http://fotopolska.eu/foto/344/344581.jpg

Adres: Łubnice 62, Łubnice

Aktualizuj obiekt


Obecnie pomnik znajduje się na skraju boiska przyszkolnego.
źródło: http://fotopolska.eu/zdjecia/m43542,Lubnice.html?zdjeciaOd=2000

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.




Projekt utrzymywany z reklam