Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Mokrych


Pomnik Armii Czerwonej w Mokrych
fot. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Mokre_pomnik_Armii_Czerwonej.JPG

Aktualizuj obiekt


Po zakończeniu wojny ofensywę upamiętniono na wschód od wsi Mokre pomnikiem z napisem:

Z tego miejsca dnia 12.I.1945 roku o godzinie 4-tej wojska 1-go Frontu Ukraińskiego Armii Radzieckiej pod dowództwem marszałka Koniewa huraganowym ogniem rozpoczęły ofensywę zimową w wyniku której wyzwolona została Polska. Rozgromiony hitleryzm. Chwała niezwyciężonej Armii Radzieckiej.

POSZUKUJEMY DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
Jeśli wiesz gdzie dokładnie znajduje się ten pomnik, napisz do nas - kontakt@czerwoneplamy.pl
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przycz%C3%B3%C5%82ek_baranowsko-sandomierski

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie

Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam