Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo podlaskie / powiat hajnowski / Dubicze Cerkiewne / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Dubiczach Cerkiewnych

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Dubiczach Cerkiewnych


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Dubiczach Cerkiewnych
fot. http://www.studiopiktogram.pl/foto%20piktogram/katalog/polska/dubicze%20cerkiewne/0019_dubicze_cerkiewne.jpg

Adres: Parkowa, Dubicze Cerkiewne
Rok powstania: 1985

Aktualizuj obiekt


Napis:
WIECZNA CHWAŁA
ŻOŁNIERZOM
ARMII CZERWONEJ
POLEGŁYM W LATACH 1941-1944
NA TERENIE GMINY
DUBICZE CERKIEWNE


Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam