Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo podlaskie / powiat sokólski / Trejgle / Pomnik Generała Armii Czerwonej Wiktora Żołudiewa w Trejglach

Pomnik Generała Armii Czerwonej Wiktora Żołudiewa w Trejglach


Pomnik Generała Armii Czerwonej Wiktora Żołudiewa w Trejglach
fot. http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/303116.jpg

Rok powstania: 1976

Aktualizuj obiekt


Pomnik dziękczynny sowieckim sołdatom znajduje się w miejscu śmierci (24 lipca 1944) sowieckiego gen. mjr. Wiktora Żołudiewa, dowódcy 35. Korpusu Strzeleckiego 3. Armii 2. Frontu Białoruskiego.
źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/36760,trejgle-pomnik-dziekczynny-sowieckim-soldatom.html

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam