Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo lubelskie / powiat puławski / Puławy / Pomnik Braterstwa Broni w Puławach

Pomnik Braterstwa Broni w Puławach


Pomnik Braterstwa Broni w Puławach
fot. http://d.naszemiasto.pl/k/r/45/b8/5065c0fbb13fc_g1.jpg

Adres: Skwer Piłsudskiego / Centralna, Puławy
Rok powstania: 1987

Aktualizuj obiekt


"Bohaterom wspólnych walk o wyzwolenie Puław społeczeństwo miasta" taki napis znajduje się na pomniku, który co pewien czas budzi w mieście kontrowersje.

Dzisiejsze miejsce na którym stoi pomnik żołnierzy, będące fragmentem dawnego skweru, dziś już mało uczęszczanym przez mieszkańców Puław, nie jest miejscem dla niego przypadkowym. Należy pamiętać, że nieopodal w tym miejscu znajdował się pomnik poświęcony, jak mówiła informacja na cokole: ,,Bohaterom Armii Radzieckiej poległym na polu chwały walczącym bohatersko za wolność i niezależność ZSRR i za wyzwolenie narodu polskiego spod faszystowskiego jarzma niemieckich zaborców". Pomnik ufundowała Powiatowa i Miejska Rada Narodowa w 1945 r., a jego odsłonięcie nastąpiło 30 kwietnia 1945 r. Istotnym faktem dla miejsca usytuowania tego jak i późniejszego pomnika było to że wokół budowli z 1945 r. znajdowała się kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych podczas walk o wyzwolenie Puław w okresie od lipca 1944 do stycznia 1945 r. W latach 1946-1947 ekshumowano szczątki tych żołnierzy wraz z innymi pochówkami z terenu miasta - łącznie 68 żołnierzy - na cmentarz wojenny w Kazimierzu Dolnym. Przez dłuższy okres czasu pomnik ten funkcjonował w przestrzeni miejskiej do czasu jego rozbiórki. W późniejszym czasie na tym właśnie skwerku ze względu na pamięć o dawnych pochówkach nieco dalej zamiast pomnika z 1945 r. postawiono nowy. Miało to miejsce w 1987 r. Został on ufundowany przez Miejską Radę Narodową w Puławach oraz Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Na jego fragmencie widnieje napis: ,,Bohaterom wspólnych walk o wyzwolenie Puław społeczeństwo miasta" odnoszący się do wydarzeń z lipca 1944 - stycznia 1945 r., a więc "wyzwalania" Puław.
źródło: http://pulawy.naszemiasto.pl/artykul/pulawy-komu-przeszkadza-pomnik,1554987,artgal,t,id,tm.html

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam