Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo lubelskie / powiat bialski / Zabłocie / Pomnik Armii Czerwonej w Zabłociu

Pomnik Armii Czerwonej w Zabłociu


Adres: Zabłocie 107, Zabłocie

Aktualizuj obiekt


Kodeń ze swoim monumentem to jednak tylko mała próbka kultywowania minionej epoki w tej gminie. W porównaniu z nim niedalekie Zabłocie to „Moskwa" w pełnym tego słowa znaczeniu pełną gębą. W centrum wsi skrzyżowanie. Świeżo odnowiony za unijne pieniądze dom kultury, sklep, Ochotnicza Straż Pożarna, okazały budynek przedwojennej szkoły zamieniany właśnie w zakład karny, nowe chodniki i w ogóle „Europa". A w tej „Europie" dwa stojące niemal naprzeciw siebie pomniki. Na pierwszym pięcioramienna gwiazda i tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Czerwonej, którzy w 1944 r. „wyzwolili" Zabłocie. Na drugim napis: „Funkcjonariuszom MO i SB (sic!) poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej w latach 1944–1947".
źródło: http://niezalezna.pl/32762-pogoda-dla-bolszewikow

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie

Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam