Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo podkarpackie / powiat krośnieński / Teodorówka / Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej i Czechosłowackiej Armii Ludowej w Teodorówce

Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej i Czechosłowackiej Armii Ludowej w Teodorówce


Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej i Czechosłowackiej Armii Ludowej w Teodorówce
fot. http://glojsce.pl/img/10.09.11/09.10.21/pomnik.jpg

Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam