Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo dolnośląskie / powiat wrocławski / Gniechowice / Pomnik Armii Czerwonej w Gniechowicach

Pomnik Armii Czerwonej w Gniechowicach


Pomnik Armii Czerwonej w Gniechowicach
fot. http://www.pis-powiatwroclawski.pl/img/dsc03521.JPG

Adres: Wrocławska / Kątecka, Gniechowice

Aktualizuj obiekt


Treść pisma Pana Mariusza Ziółkowskiego do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

"Szanowny Pan Antoni Kopeć

W okresie przed tegorocznymi majowymi wyborami do Euro parlamentu uchwałą rady sołeckiej i sołtysa Gniechowic Grzegorza Kołcza wyremontowany został pomnik ku czci armii czerwonej stojący w centrum Gniechowic, włącznie z wymalowaniem na czerwono bolszewickiej gwiazdy. Pomnik nie jest zlokalizowany w miejscu pochówków, dlatego nie dotyczą go przepisy obowiązującego prawa międzynarodowego i polskiego tj. ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z p.zm. Dz.U.Nr 47 z 1972r.

Zastanawia, dlaczego tak trudno rozstać się z pamiątkami sowieckiej okupacji, mało tego w przypadku Gniechowic pomnik ten został odnowiony?

17 września 1939 r. Armia Czerwona napadła na Polskę. Po 75 latach wciąż mamy problem, jak traktować pozostałości po ZSRR, choćby pomniki wdzięczności dla Armii Radzieckiej, które często stoją w centrach miast i wsi, jak np. w Gniechowicach. Jednych to razi i frustruje, innym jest to obojętne, a jeszcze inni uważają te "pamiątki" trudnej dla naszego narodu historii za cenne. W 75 rocznicę napaści Sowietów na Polskę warto zastanowić się nad śladami rosyjskiej okupacji w naszym kraju, które wciąż dostrzegamy w przestrzeni publicznej. Komunistyczna propaganda dawno minęła, ale przez ostatnie ćwierć wieku nie potrafiliśmy usunąć z naszego otoczenia śladów kłamstwa o wyzwoleniu Polski przez Związek Radziecki. Zacytuję tutaj zapytanie historyka Roberta Żeleźnego, który w odpowiedzi na manipulacyjne argumenty, że przecież pomnik już mieszkańcom nie przeszkadza, że jest dla mieszkańców „historyczną pamiątką”, że przecież żołnierze najeźdźczej i okupacyjnej armii czerwonej to zwykli ludzie tacy jak my - zadaje nieodmiennie pytanie: „dlaczego w takim razie nie zachowaliśmy pamiątek historii, w postaci bardzo wielu licznych pomników niemieckich, postawionych w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich? Ku np. czci SS-manów, lotników bombardujących nasz kraj. I na nich też można było by uczyć się dziejów naszego narodu?„.

Mając powyższe na względzie w dniu 17.09.2014r. zostało przez Komitet Centrum Prawa i Sprawiedliwości odpowiednio wcześniej ogłoszone (14 dni przed) i zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Gniechowic oraz mieszkańców naszej gminy pt. „Recydywa Komunizmu?!”. Spotkanie miało charakter edukacyjny oraz było oddaniem hołdu pomordowanym, w rocznicę agresji Sowietów na Rzeczpospolitą 17 września 1939 roku. O relacjach polsko-rosyjskich mówili poseł Jacek Świat i dr Sławomir Węgrzynowicz.

Należy tutaj również zauważyć, że sołtys w tym samym dniu i o tej samej godzinie zwołał posiedzenie rady sołeckiej i mieszkańców, tak aby uniemożliwić dużej części mieszkańców wysłuchanie wykładów naszych prelegentów oraz ograniczyć dyskusję o opisanych tu ważnych problemach.

Na naszym zebraniu podjęto obywatelską inicjatywę, aby zwrócić się do Pana Burmistrza z wnioskiem o likwidację pomnika ku czci armii czerwonej w Gniechowicach i ustawienie w tym miejscu, na odzyskanym cokole figurę Świętej Filomeny patronki Kościoła w Gniechowicach, co niniejszym czynię.

Warto tu nadmienić, że jest to jedyna w Polsce parafia pw. św. Filomeny. A nowo ustanowiony ksiądz proboszcz tej parafii Jarosław Wawak podejmuje już starania, aby świątynia w Gniechowicach została ustanowiona Sanktuarium. Ponadto w najbliższych dniach pielgrzymka pod jego przewodnictwem sprowadzi z Rzymu relikwie św. Filomeny. Nasz wniosek był konsultowany z księdzem proboszczem i uzyskał jego poparcie.

Z poważaniem,

Mariusz Ziółkowski Pełnomocnik Komitetu PIS Centrum Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków
źródło: http://www.pis-powiatwroclawski.pl/index.php/action,show_all_news,idn,128.html

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam