Obiekty

Pomnik Braterstwa Broni w Oleśnicy


Pomnik Braterstwa Broni w Oleśnicy
fot. http://mojaolesnica.pl/newsphotos-in/pomnik.jpg

Adres: Sienkiewicza 3, Oleśnica

Aktualizuj obiekt


Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni został umieszczony w parku przy ulicy Mickiewicza w latach 50. XX wieku. Stoi na cokole, który jest pozostałością po pomniku cesarza Niemiec Fryderyka. Postument jest pod ochroną, a jego losem interesuje się Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta jej radny Maciej Syta z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwrócił uwagę, że pomnik niszczeje. Stwierdził, że w przyszłym roku planowana jest rewitalizacja parku i przydałoby się również pomyśleć o tym obiekcie.
źródło: http://mojaolesnica.pl/article.php?id=641

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam