Obiekty

Pomnik Armii Czerwonej w Przemkowie


Pomnik Armii Czerwonej w Przemkowie
fot. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/POL_Przemk%C3%B3w,_pomnik_ku_chwale_bohater%C3%B3w_maja_1945.jpg

Adres: pl. Wolności, Przemków
Rok powstania: 1966

Aktualizuj obiekt


Napis (w języku polski i rosyjskim): CHWAŁA BOHATEROM MAJ 1945 r.

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam