Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo dolnośląskie / powiat lubiński / Ścinawa / Pomnik Armii Czerwonej w Ścinawie

Pomnik Armii Czerwonej w Ścinawie


Pomnik Armii Czerwonej w Ścinawie
fot. http://scinawa.fotopolska.eu/foto/149/149500.jpgArmia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam