Obiekty

Pomnik Czołg w Lubrzy


Pomnik Czołg w Lubrzy
fot. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Rynek_w_Lubrzy.jpg/1280px-Rynek_w_Lubrzy.jpg

Adres: pl. Wdzięczności, Lubrza

Aktualizuj obiekt


Pomnik z PT-76 – w centralnym miejscu placu Wdzięczności, na betonowym cokole do lat 90. stało działo samobieżne SU-76, które ze względu na powstanie w czasie drugiej wojny światowej zostało podarowane przez władze gminy dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Początkowo pomnik zastąpiono armatką ciągnioną kaliber 76, jednak szybko została ona zastąpiona, lekkim czołgiem pływającym PT-76, stojącym na cokole do dziś.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubrza_%28wojew%C3%B3dztwo_lubuskie%29

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam