Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo lubuskie / powiat sulęciński / Słońsk / Pomnik Armii Czerwonej w Słońsku

Pomnik Armii Czerwonej w Słońsku


Pomnik Armii Czerwonej w Słońsku
fot. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/S%C5%82o%C5%84sk%2C_Pomnik_-_fotopolska.eu_%28278543%29.jpg/800px-S%C5%82o%C5%84sk%2C_Pomnik_-_fotopolska.eu_%28278543%29.jpgArmia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam