Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo łódzkie / powiat Skierniewice / Skierniewice / Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Skierniewicach

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Skierniewicach


Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Skierniewicach
fot. http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/298991.jpg

Adres: Jagiellońska 34, Skierniewice

Aktualizuj obiekt


17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona "wyzwoliła" miasto Skierniewice. Ówczesne władze w dowód wdzięczności postawiły pomnik "Za wolność naszą i waszą". Znajduje się on na niewielkim skwerze, przy zbiegu ulic: Jagiellońskiej i Konstytucji 3 Maja.

źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/33188,skierniewice-pomnik-wdziecznosci.html

Szukaj w Google najnowszych informacji o obiekcie


Wyświetl większą mapę


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam