Obiekty
czerwone plamy / szukaj / województwo mazowieckie / powiat miński / Dębe Wielkie / Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej w Dębem Wielkim

Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej w Dębem Wielkim


Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej w Dębem Wielkim
fot. http://www.debewielkie.pl/index.php?mode=images&action=showImage&imageId=195&locId=1

Adres: Warszawska 1A, Dębe Wielkie
Rok powstania: 1944


Armia Czerwona


Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Projekt utrzymywany z reklam